soianchay:

Personal project thứ 6 của Sơn - Thành Ngữ Anh Và Em. 

Một cuộc Triễn Lãm Ban Công nhỏ tại lầu 1 GreyGroup Việt Nam.

Happy Valentine! 

IG9.VN - Website gọi vốn từ cộng đồng đầu tiên của Việt Nam

dithewalkingcat:

Ig9, dự án về crowdfunding đầu tiên ở Việt Nam. 

Dành cho các bạn có nhiều ý tưởng, dự án (cá nhân và tổ chức) hay mà chưa biết tìm nguồn kinh phí ở đâu.

Cũng dành cho các bạn yêu các dự án, ý tưởng hay, cũng muốn giúp đỡ hỗ trợ lắm mà túi tiền có hạn.

Và dành cho các tờ tiền 10.000, 20.000 của chúng mình có thêm nhiều ý nghĩa hơn.

Thông tin thêm về cách Ig9 và crowdfuding hoạt động: 

http://www.ig9.vn/uploads/ig9landing/index.html

(share với giai soianchay nhé)

(Những lúc mệt mệt nản nản mình lại rúc vào đây, xem dự án của các bạn. Chỉ tiếc là dự án còn ít quá, hình thức crowdfunding vẫn còn mới ở Việt Nam. Hi vọng rằng Ig9 sẽ đi xa đi dài hơn chứ không bị chết yểu như một số dự án hay ho khác.)